Edukacije i primjena dobre prakse  

 

Edukaciju za poslovno upravljanje, reciklažu plastike i proizvodnju filamenta za 3D printere uspješno je završilo 16 nezaposlenih osoba iz "teže zapošljivih" skupina:

- u Kninu je 9 starijih dugotrajno nezaposlenih žena educirano za oporabu plastičnih materijala,

- u Zagrebu je 7 visokoobrazovanih osoba s invaliditetom educirano za pokretanje društvenog poduzetništva i upravljanje društvenim poduzećem.

Reflow Filament je usmjeren na proizvodnju niza vrhunskih recikliranih materijala za održivi 3D print. To podrazumijeva dosljedno nabavljanje kvalitetnih materijala, razvoj alata i procesa koji omogućuju ponovnu upotrebu; od otpada do vrijednog materijala za moderni dizajn.

4PET RECYCLING BV je vodeća tvrtka za recikliranje PET-a čiji kapacitet prelazi 30.000 tona godišnje (oko 750 milijuna boca). Proizvodni kapacitet granula i flekica od plastike je 15.000 tona godišnje.

Radi analize dobre prakse i korištenja u konceptu projekta RePlast 3D, četvero sudionika/ca projekta se uputilo u Nizozemsku.

Učinkovitost aktivnosti razvoja i upravljanja novim proizvodom ovisi o mnogo čemu. Istraživanja ukazuju na činjenicu da značajan postotak novih proizvoda posljednjih desetljeća biva nedovoljno zapažen na tržištu, a njihova prodaja često financijski ne opravdava uložena sredstva u njihov razvoj. Da danas tek petina novih proizvoda uspijeva ostvariti obujam prodaje dostatan za povrat ulaganja u razvoj i komercijalizaciju novoga proizvoda uz odreÄ‘enu zaradu. Ključna je percepcija vrijednosti novoga proizvoda od strane kupaca. Kako plasirati naš budući novi proizvod? Je li dovoljno to što je inovativan i ima dodanu vrijednost društveno odgovornog poslovanja? Pitanja su to kojima smo se bavili na početku projekta.

Prof.dr.sc. Neven Šerić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Promjene i uvoÄ‘enje inovacija u poslovanju rezultiraju novim poslovnim pristupima. Nove i inovirane poslovne pristupe, odnosno koncepte poslovanja je preporučljivo i korisno pratiti kako bi se dobra praksa implementirala u vlastito poslovanje. Standardi tržišnog poslovanja rastu. I ove je standarde potrebno pratiti i pridržavati ih se u vlastitom poslovanju. U protivnom tržišni opstanak može doći u pitanje. Informirani poslovni subjekti sebi osiguravaju širu poslovnu perspektivu te smo stoga usvojili metode istraživanja tržišta i istražili tržište za naš društveno-poduzetnički pothvat.

Tim stručnjaka, Medijska osobnost d.o.o., Split

Usvojili smo teoriju mehaničke oporabe plastike, odnosno sekundarnog recikliranja uporabljenih proizvoda radi dobivanja plastike (homogene ili heterogene) za ponovnu preradbu. Prednosti recikliranja plastike su u tome što proizvodi trećinu sumpor dioksida, oko 90% manje otpada i oko 2,5 puta manje ugljičnog dioksida, a omogućava produžen „životni ciklus” proizvoda, što je ekološki i ekonomski isplativo. Naš cilj, od plastičnog otpada do filamenta za 3D printere.

Prof.dr.sc. Mladen Šercer sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Preduvjet za iskorištavanje sirovina je dobivanje čistih frakcija pojedinih sirovina i kasnija mogućnost za njihovo korištenje. Odvojeno sakupljanje na izvoru je praktički neka vrsta manufakture jer ovisi o spremnosti pojedinaca da sudjeluju u akciji, i uvijek zahtijeva naknadno sortiranje. Spoznali smo kako nova tehnologija izdvajanja korisnih komponenti iz mješovitog otpada na industrijski način omogućuje izdvajanje čistih korisnih sirovina. Danas se reciklira samo otprilike 40% otpada koji nastaje u kućanstvima EU-a. Tim se prosjekom prikrivaju velika odstupanja meÄ‘u državama članicama i regijama jer u nekim područjima stope recikliranja otpada iznose čak 80%, dok su u drugima niže od 5%. Iako mnoge države ne ispunjavaju ni dosadašnje ciljeve, predlažu se još ambicioznije ciljne vrijednosti u kružnom gospodarstvu.

dr. sc. Viktor Simončič, nezavisni stručnjak za održivi razvoj

Izradili smo Poslovni plan sa studijom isplativosti za jedan manji proizvodni pogon, koji pokazuju da projekt ispunjava sve kriterije tržišne i ekonomsko-financijske analize. Strateški, radi se o proizvodno orijentiranom projektu koji, s ciljem mobilizacije teže zapošljivih skupina, priprema značajno ulaganje u opremanje proizvodnog pogona i nova zaposlenja. Promatrano s gledišta financijske i investicijske opravdanosti, ulaganje se pokazuje pozitivnim i prihvatljivim po svim kriterijima struke i analize isplativosti i osjetljivosti. Snaga poduzetnika leži u stručnom znanju, entuzijazmu te poznavanju tržišta nabave i potražnje. Ocjena poduzetnika i predstavljenog ulaganja je pozitivna.

Jure Smajo, mag.oec., Proconsul d.o.o.