Donatori  

 

Projekt je sufinancirala Europska unija, iz Europskog socijalnog fonda, putem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., u okviru instrumenta „Poticanje društvenog poduzetništva“. Vrijednost projekta je 797.112,99 kuna, od čega je Europska unija sufinancirala 85% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno 677.546,04 kuna, dok je udio nacionalnog sufinanciranja od 15%, odnosno 119.566,95 kuna, osiguran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Provedba je započela 1.6.2017. i traje do 31.7.2018. godine.

Više informacija o EU fondovima potražite na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Testni pogon (laboratorij) za reciklažu plastičnog otpada i proizvodnju tonera za 3D printere locirali smo u Kninu, želeći doprinijeti zapošljivosti i zapošljavanju lokalnog stanovništva te gospodarskom i društvenom razvoju jedne manje razvijene lokalne zajednice u Republici Hrvatskoj. Grad Knin pružio je političku i logističku podršku projektu te donirao 5000 kuna za troškove postavljanja testnog pogona koji nisu pokriveni sredstvima osiguranim iz Europskog socijalnog fonda.

Zračne snimke Knina i njegovih prirodnih ljepota, kao i reciklažnog dvorišta kod Gračaca, zahvaljujemo donaciji tvrtke Geoarheo d.o.o. za istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima.